หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 08 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5283
ข้อมูลบุคลากรของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ IT ฮิต: 22848
สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4520
เรื่องร้องเรียน 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 20778
หนังสือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง 13 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3944
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล 02 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 20518
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 18735
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5742
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 06 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4564
ผลสำรวจความพึงพอใจภายใน รพ.กำแพงเพชร 26 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 5537
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ 18 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 12864
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 33191
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 6903
โครงสร้างองค์กรและภารกิจหน้าที่ 06 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 30434
ประวัติโรงพยาบาลกำแพงเพชร 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 29460
ติดต่อเรา 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 54882