หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 08 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4988
ข้อมูลบุคลากรของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 20786
สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4065
เรื่องร้องเรียน 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 19427
หนังสือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง 13 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3749
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล 02 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 18607
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 17295
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5243
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 06 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4175
ผลสำรวจความพึงพอใจภายใน รพ.กำแพงเพชร 26 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 5143
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ 18 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 12371
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 31861
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 6237
โครงสร้างองค์กรและภารกิจหน้าที่ 06 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 29710
ประวัติโรงพยาบาลกำแพงเพชร 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 28826
ติดต่อเรา 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 52748