หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 08 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 2132
ข้อมูลบุคลากรของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 4882
สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1554
เรื่องร้องเรียน 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 4530
หนังสือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง 13 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1530
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล 02 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3340
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 3198
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 2580
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 06 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 1790
ผลสำรวจความพึงพอใจภายใน รพ.กำแพงเพชร 26 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 2923
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ 18 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 9502
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 27943
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 3020
โครงสร้างองค์กรและภารกิจหน้าที่ 06 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 26032
ประวัติโรงพยาบาลกำแพงเพชร 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 25093
ติดต่อเรา 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 44764