หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 08 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 6582
ข้อมูลบุคลากรของโรงพยาบาลกำแพงเพชร 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ IT ฮิต: 27919
สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5911
เรื่องร้องเรียน 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 25329
หนังสือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง 13 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5056
ตัวชี้วัดโรงพยาบาล 02 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 24983
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 23109
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 7161
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 06 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 5888
ผลสำรวจความพึงพอใจภายใน รพ.กำแพงเพชร 26 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 6554
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ 18 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 16488
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 35113
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร 20 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 8425
โครงสร้างองค์กรและภารกิจหน้าที่ 06 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 32135
ประวัติโรงพยาบาลกำแพงเพชร 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 31060
ติดต่อเรา 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 58180