บทความเด่น

ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 17 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2556.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 17 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2556.pdf2430 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 17 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2556.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 17 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2556.pdf1709 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 18 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2557.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 18 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2557.pdf2065 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 18 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2557.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 18 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2557.pdf1707 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 19 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2558.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 19 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2558.pdf1248 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 19 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2558.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 19 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2558.pdf1395 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 20 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2559.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 20 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2559.pdf1787 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 20 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2559.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 20 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2559.pdf1231 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 21 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2560.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 21 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2560.pdf1048 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 21 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2560.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 21 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2560.pdf1355 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 22 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2561.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 22 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2561.pdf2096 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 22 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2561.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 22 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 2561.pdf1925 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 24 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 2563.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 24 ฉ.1 เดือน มค.-มิย. 25635477 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 23 ฉ.1 เดือน มค.-มิย.2562.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 23 ฉ.1 เดือน มค.-มิย.25622412 kB
Download this file (วารสาร รพ กพ 24-2-63.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 24 ฉ.2 เดือน กค.-ธค. 25632223 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กค-ธค. 62.pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กค-ธค. 62.pdf2112 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564).pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564).pdf5265 kB
Download this file (วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม2564).pdf)วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม2564)4639 kB
Download this file (คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์-แก้ไข  ธค. 64.pdf)คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์-แก้ไข ธค. 64.pdf335 kB

ผู้บริหาร

นพ. สุรชัย แก้วหิรัญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2023
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

รายการกิจกรรม

No events

Login Form

แสกน QR Code หรือคลิกเพื่อกรอกข้อมูล ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 

เรื่องร้องเรียน

วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

ตารางข้อมูลการตรวจวันนี้

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1อัตรา โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 8.30 น....


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ทั้ง 2 ตำแหน่ง มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคา...


อ่านต่อ...

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา             ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารบริการผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร  ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 – 3 กุมภาพันธ์ 2566   ในวันและ...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท ...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท ...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร...


อ่านต่อ...
01234567

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity Transparency Assessment : ITA)

หน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม