ผู้บริหาร

นพ. สุรชัย แก้วหิรัญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

รายการกิจกรรม

No events

Login Form

แสกน QR Code หรือคลิกเพื่อกรอกข้อมูล ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 

เรื่องร้องเรียน

วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

ตารางข้อมูลการตรวจวันนี้

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร สามารถยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น(ในวันเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ) กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาก่อนเข้าติดต่อและสมัคร ...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา โดยให้ (ลำดับที่ 1) มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้าง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น....


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด อัตราค่าจ้างวันละ 315 บาท จำนวน 2 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา...


อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานที่รับสมัคร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.0...


อ่านต่อ...

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การเขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมเอกสารหลักฐาน(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานทีในการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานทีในการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ตึก 3 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุก...


อ่านต่อ...

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดการวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดการวันเวลา และสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก...


อ่านต่อ...
01234567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity Transparency Assessment : ITA)

หน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม